EKG zawsze przy sobie, czy to możliwe?

REJESTRATOR EKG zawsze przy sobie – czy to możliwe?

EKG to badanie, które powinny wykonywać nie tylko osoby z chorobami kardiologicznymi, ale również profilaktycznie osoby zdrowe. Dlaczego? W naszym kraju najwięcej zgonów wynika z chorób krążenia, za które w dużej mierze odpowiada nieprawidłowo działające serce. Czy można temu zapobiegać?

Choroby krążenia w Polsce

Według raportu GUS-u, w Polsce na choroby krążenia umiera aż 46 proc. osób. Znaczący jest również fakt, że istnieją silne dysproporcje między poszczególnymi regionami. W mieście na 100 tys. mieszkańców umiera z tego powodu 417 osób, natomiast na wsi znacznie więcej – aż 505 osób na 100 tys. Jak to możliwe, że w XXI wieku istnieją jeszcze tak silne dysproporcje w tym względzie między miastem a wsią?

Z pomocą śpieszy telemedycyna, która w Polsce zaczęła rozwijać się już w latach 90., jednak dopiero teraz nabrała rozpędu. Telemedycyna jest  idealnym rozwiązaniem nie tylko w problemach kardiologicznych, ale również w zażegnaniu dysproporcji miasto-wieś.

Telemedycyna – nowy wymiar leczenia

Usługi telemedyczne umożliwiają nie tylko diagnostykę, ale także leczenie na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pacjentem. To świetne rozwiązanie dla osób mieszkających na obszarach oddalonych od jednostek medycznych. Telemedycyna sprawdza się u pacjentów kardiologicznych. Osoby te bardzo często mogą mieć nierówny rytm bicia serca, omdlenia, zasłabnięcia, czy nawet poważniejsze zdarzenia, takie jak zatrzymanie akcji serca. Telemedycyna umożliwia stały monitoring ich zdrowia na odległość – wyniki przesyłane są na bieżąco do lokalnej jednostki zdrowia. Ponadto, przy tak dużej liczbie chorych w naszym kraju, medycyna powinna skupić się również na profilaktyce i wczesnym wykrywaniu chorób krążenia. Ułatwia to także telemedycyna, która dzięki mailingom i formularzom internetowym wskazuje, czy dana osoba jest potencjalnym chorym i znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka.

EKG w telefonie – dla kogo i po co?

Osoby z problemami kardiologicznymi powinny stale monitorować swoją pracę serca. Telemedycyna ułatwia to zadanie dzięki specjalistycznym urządzeniom, które we współpracy z telefonem komórkowym mogą przesłać dany wynik do diagnozy w chwilę po jego wykonaniu. Badanie EKG nie musi odbywać się w jednostce medycznej przy użyciu skomplikowanej aparatury.  Nowoczesna medycyna umożliwia korzystanie z urządzeń, które wystarczy przyłożyć do klatki piersiowej w celu wykonania badania. Wystarczy jeden przycisk, aby rozpocząć pomiar. Następnie, dzięki aplikacji, pomiar można przesłać do odpowiedniej jednostki medycznej. Ponadto, dzięki urządzeniom zsynchronizowanym z telefonem urządzenie samo może przesłać do jednostki medycznej pomiar o nieprawidłowym wyniku i odpowiednio zareagować. Dzięki temu pacjenci z chorobami krążenia utrzymują w ryzach swoje zdrowie, a każde odchylenie od normy można szybko wykryć i odpowiednio pomóc choremu.