Pomiar glukozy we krwi – jak się przygotować?

Trudno przecenić rolę samokontroli w leczeniu cukrzycy. Można bez przesady powiedzieć, że bez samokontroli nie ma możliwości prawidłowego leczenia cukrzycy. Dzięki samodzielnie przeprowadzanym pomiarom pacjent dopiera dawkę insuliny, a lekarz ma możliwość korygowania leczenia doustnego. Samodzielne badanie poziomu glukozy umożliwia rozpoznanie hipoglikemii, hiperglikemii i chwiejności w glikemii. Prawidłowa i regularna samokontrola powoduje również dużo lepsze zrozumienie własnego organizmu i choroby. Wpływa więc na polepszenie współpracy między chorym, lekarzem prowadzącym i pielęgniarką edukacyjną. Wysoka świadomość to też bardziej partnerskie relacje lekarz-pacjent i większa motywacja w realizowaniu zaleceń.

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi zawiera: Glukometr ABRA SMART BT
Produkt, który może Cię zainteresować: ABRA SMART BT
...
Żeby jednak mieć pewność uzyskania dokładnego wyniku warto pamiętać o podstawowych zasadach przygotowania się do pomiaru. Tylko ich przestrzeganie zapewni, że wynik pomiaru glikemii będzie odzwierciedlał prawdziwe stężenie glukozy we krwi.

Co należy przygotować przed pomiarem ?
glukometr
– fiolkę z jednorazowymi paskami testowymi
nakłuwacz
jednorazowy sterylny lancet

Umycie rąk
Przed wykonaniem pomiaru należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i następnie dokładnie je osuszyć. Nie powinno się używać spirytusu do dezynfekcji miejsca nakłucia – dostanie się nawet drobnej ilości alkoholu do próbki krwi może istotnie zaburzyć pomiar.

Przygotowanie nakłuwacza.
W nakłuwaczu umieszczamy sterylny lancet zgodnie z instrukcją użycia. To ważne, żeby pamiętać o zmianie lancetu. Używanie wielokrotnie tego samego lancetu zwiększa ryzyko zakażenia podczas nakłucia. Lancet również tępi się podczas używania. Kolejne nakłucia mogą stawać się coraz bardziej bolesne, a uzyskanie próbki krwi coraz trudniejsze.

Przygotowanie glukometru i paska.
Kiedy nakłuwacz jest gotowy, umieszczamy pasek testowy w glukometrze. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o dokładnym zamknięciu fiolki zaraz po wyjęciu paska. Obecne w powietrzu wilgoć i tlen bardzo źle wpływają na paski. Jeżeli fiolka nie zostanie prawidłowo zamknięta, to przechowywane w niej paski ulegną uszkodzeniu i nie będą nadawały się do użycia. Podobnie nigdy nie powinno się przechowywać paska testowego poza oryginalną fiolką. Wielu producentów umieszcza wewnątrz pojemnika specjalną substancję pochłaniająca wilgoć. Zapewnia to paskom dodatkowe zabezpieczenie.