zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Diagnostic GOLD SYSTEM

Diagnostic Gold System – zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi

 • wynik w ciągu 5 sekund
 • kropla krwi 0,9 mikrolitra
 • oznaczenie pomiaru przed i po posiłku
 • alarmy hipoglikemii
 • pamięć 500 pomiarów
 • możliwość uzyskania wieczystej gwarancji
 • brak kodowania
 • dokładność glukometru jest zgodna ze standardem ISO EN15197:2015  
 • kompatybilny z bezpłatnym, innowacyjnym rozwiązaniem telemedycznym – Systemem Istel Care

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI ZAWIERA:

 • glukometr Diagnostic GOLD
 • nakłuwacz z końcówką AST (1 szt.)
 • jednorazowe lancety (10 szt.)
 • pasek kontrolny
 • instrukcję użycia zestawu
 • skróconą instrukcję użycia zestawu – Pobierz
 • bateria CR2032
 • instrukcję użycia pasków testowych
 • etui

 

Producent i reklamodawca: Diagnosis S.A.

 

Dodatkowe instrukcje

Temperatura podczas pomiaru 10°C - 45°C (50°F - 113°F)
Wilgotność przechowywania 15% - 90% (wilgotność względna - RH)
Hematokryt 20% - 60%
Próbka testowa Świeża pełna krew kapilarna
Jednostka pomiarowa mg/dL lub mmol/L
Zakres pomiarowy 10-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L)
Czas testu 5 s
Pojemność pamięci 500 pomiarów poziomu glukozy we krwi
Zasilanie 3V typu CR2032
Żywotność baterii Około 1000 testów
Wymiary 47 x 95 x 17,5 mm;
Masa 47,5 g (bez baterii)

PRZEZNACZENIE WYROBU: Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi.
- Odwodnienie: Ciężkie przypadki odwodnienia wynikające z nadmiernej utraty wody mogą spowodować zafałszowany niski wynik testu. W przypadku gdyby stwierdzili Państwo, że znajdują się w stanie ciężkiego odwodnienia, należy bezzwłocznie skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. -  Wynik stwierdzający niski poziom glukozy: Jeżeli uzyskali Państwo wynik niższy niż 70 mg/dl lub jeżeli wyświetlił się komunikat "LO", może to oznaczać hipoglikemię (niskie stężenie glukozy we krwi). Może to wymagać natychmiastowego leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza. Jakkolwiek istnieje możliwość, że może to być spowodowane błędem pomiaru, to jednak bezpieczniej jest najpierw zastosować leczenie a dopiero później powtórzyć test. - Wynik stwierdzający wysoki poziom glukozy: Jeżeli uzyskali Państwo wynik wyższy niż 180 mg/dl lub jeżeli wyświetlił się komunikat "HI", może to oznaczać hiperglikemię (wysokie stężenie glukozy we krwi). Jeżeli nie występują niepokojące objawy, należy najpierw powtórzyć test. Prowadzący Państwa lekarz może podjąć z Państwem współpracę w celu ustalenia jakie działania należałoby ewentualnie podjąć jeżeli nadal uzyskiwaliby Państwo wyniki przekraczające 180 mg/dl lub jeżeli wystąpiłyby objawy hiperglikemii. - Powtarzające się nieoczekiwane wyniki: W przypadku przedłużonego uzyskiwania nieoczekiwanych wyników zaleca się sprawdzić Zestaw za pomocą płynu kontrolnego. Patrz Rozdział "Badanie z użyciem płynu kontrolnego" na stronach 31-35. W przypadku odczuwania objawów, które nie byłyby  godne z Państwa wynikami pomiarów poziomu glukozy we krwi oraz gdy postępowali Państwo zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w tej Instrukcji użycia, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy nigdy ignorować symptomów ani wprowadzać znaczących zmian do Państwa programu kontrolowania cukrzycy bez uprzedniego odbycia konsultacji z prowadzącym Państwa lekarzem prowadzącym. - Należy skonsultować się z Państwa lekarzem w celu ustalenia czy należałoby przyuczyć Państwa dziecko do używania niniejszego Zestawu pomiaru.