zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Diagomat

785

Zrzut ekranu 2015-05-20 o 07.41.40

Zawartość zestawu do pomiaru
poziomu glukozy we krwi:

 • Glukometr DIAGOMAT
 • Paski testowe DIAGOMAT Strip (10szt.)
 • Klucz kodujący (1 szt.)
 • Nakłuwacz automatyczny (1 szt.)
 • Jednorazowe lancety (10 szt.)
 • Instrukcja użycia zestawu
 • Skrócona instrukcja użycia zestawu
 • Instrukcja użycia pasków testowych
 • Bateria 3V typu CR 2032
 • Etui

ISO_15197

Zalety urządzenia:

 • Dokładność zgodna ze standardem ISO 15197:2013
 • Dokładny wynik
 • Duży ekran wyświetlacza
 • Łatwy w obsłudze
 • Możliwość zmiany jednostki pomiarowej z mg/dL na mmol/L
 • Alarmy informujące o zbyt niskim i zbyt wysokim poziomu glukozy we krwi (HI i LO)
 • Oznaczenie pomiaru przed posiłkiem i po posiłku
 • Ketonowe ostrzeżenie alarmowe
 • Wieczysta gwarancja

 

Program do analizy wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi
dla glukometrów ABRA, DIAGOMAT, Diagnostic GOLD

Bez nazwy-1

 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY

Empty tab. Edit page to add content here.
Zestaw DIAGOMAT jest łatwy w użyciu i umożliwia szybkie uzyskanie dokładnych wyników w diagnostyce in vitro, przy wykorzystaniu jedynie niewielkiej ilości krwi. Jego zalety to również krótki czas i szeroki zakres pomiaru. Duża pojemność pamięci pozwala na zapisanie wyników oraz daty i godziny pomiarów, a następnie ich późniejsze przeglądanie w dowolnym momencie. Opcja uśrednionej wartości podaje średnią wartość poziomu glukozy we krwi, opartą o uśrednione wcześniejsze wyniki i całkowitą ilość próbek. Duży ekran wyświetlacza i proste działanie Zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi umożliwia stosowanie DIAGOMATU zarówno do użytku domowego, jak i dla zastosowań profesjonalnych, celem monitorowania całkowitego poziomu glukozy we krwi pobranej z opuszki palca, dłoni lub przedramienia. Jest to produkt dostępny bez recepty. Wyrób do diagnostyki in vitro. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyrób do samokontroli. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją użycia. Nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. OGRANICZENIA STOSOWANIA UWAGA: Zestaw DIAGOMAT jest zaprojektowany jedynie do badań in vitro i nie jest przeznaczony do przeprowadzania testów na noworodkach. Paski testowe Diagomat Strip są przeznaczone do stosowania z próbkami świeżej kapilarnej pełnej krwi, pobranymi z opuszki palca, dłoni lub przedramienia. Przeprowadzenie testu przy poważnym odwodnieniu, znacznym niedociśnieniu, w stanie szoku lub w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej może spowodować uzyskanie nieprawidłowych wyników. Jeśli uważasz, że cierpisz na któryś z wymienionych wyżej objawów, niezwłocznie skonsultuj się lekarzem. SERWIS NAPRAWCZY I ZASTRZEŻENIE WAŻNE: Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi DIAGOMAT jest przeznaczony jedynie dla diagnostyki in vitro. Diagnosis nie gwarantuje działania Zestawu DIAGOMAT, jeśli będzie on używany z paskami innymi, niż paski zaprojektowane specjalnie dla glukometru DIAGOMAT. Gwarancja producenta Zestawu DIAGOMAT zachowuje ważność jedynie przy przestrzeganiu wskazówek użytkowania opisanych w instrukcji użycia i traci ważność, jeśli Zestaw DIAGOMAT i paski testowe DIAGOMAT Strip są użytkowane niezgodnie z zaleceniami.  
Niskie lub wysokie odczyty poziomu glukozy we krwi mogą wskazywać na potencjalnie poważny stan zdrowia. Jeśli odczyt poziomu glukozy we krwi jest niezwykle niski lub wysoki, lub nie pokrywa się z twoim samopoczuciem, należy powtórzyć test z nowym paskiem testowym. Jeśli odczyt nie jest zgodny z symptomami lub jeśli wynik glukozy w krwi wynosi poniżej 60 mg/dL (3.3 mmol/L) lub powyżej 240 mg/dL (13.3 mmol/L) należy skontaktować się z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami. ź ź Nie zaleca się wprowadzania zmian w stosowaniu leków w oparciu o wyniki pomiarów poziomu glukozy we krwi wykonanych przy pomocy glukometru DIAGOMAT, bez zgody i zalecenia lekarza. ź ź Poważne odwodnienie i duża utrata wody może spowodować fałszywie zaniżony wynik testu. Jeśli uważasz, że cierpisz na odwodnienie, niezwłocznie skontaktuj się z lekarze Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkowania.