zobacz inne produkty
drukuj
instrukcja użycia
Paski Diagomat Strip

Paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi

Wyrób do samokontroli. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyrób do diagnostyki in vitro.

Nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

PRZEZNACZENIE

Paski testowe DIAGOMAT Strip w połączeniu z glukometrem DIAGOMAT, są przeznaczone do ilościowego oznaczania glukozy (cukru) we krwi pełnej pobranej drogą nakłucia opuszka palca, dłoni lub przedramienia. Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi DIAGOMAT przeznaczony jest do stosowania w warunkach domowych oraz w placówkach medycznych. Paski testowe DIAGOMAT Strip stosuje się do przeprowadzania pomiarów poza organizmem (zastosowanie do diagnostyki in vitro).

 

Producent i reklamodawca: Diagnosis S.A.

Dodatkowe informacje

Samodzielne wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji sposobu leczenia w oparciu o wyniki pomiarów przy pomocy zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi DIAGOMAT bez porozumienia i zgody lekarza lub fachowego pracownika ochrony zdrowia jest niewskazane. Paski testowe DIAGOMAT Strip należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia zakrętka opakowania może spowodować uduszenie. Zakrętka lub pojemnik zawierają środki pochłaniające wilgoć zapobiegające uszkodzeniu pasków testowych. Środki te mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia lub wdychania oraz mogą działać drażniąco przy kontakcie z oczami i skórą. W przypadku gdy test z użyciem płynu kontrolnego DIAGOMAT wskazuje wyniki wykraczające poza zakres wartości podany na opakowaniu pasków testowych, pomiar należy powtórzyć przy użyciu nowego paska testowego DIAGOMAT Strip. Ponowne uzyskanie nieprawidłowego wyniku testu może świadczyć o uszkodzeniu zestawu do pomiaru poziomu glukozy we krwi DIAGOMAT . NIE NALEŻY stosować glukometru do badania krwi do czasu uzyskania prawidłowych wyników testu z płynem kontrolnym DIAGOMAT. Jeżeli problem będzie nadal występował prosimy o kontakt z Bezpłatną Infolinią Działu Obsługi Klienta. Podczas jednego pomiaru nie należy napełniać paska testowego DIAGOMAT Strip krwią z obu stron (prawego i lewego brzegu paska testowego DIAGOMAT Strip), gdyż może to być przyczyną błędnego odczytu wyniku badania.
- Niskie i wysokie wartości stężenia glukozy mogą wskazywać na istnienie potencjalnie zagrażającej zdrowiu sytuacji. Jeżeli wynik odczytu jest zaskakująco niski (niższy od 60 mg/dL /3.3 mmol/L) lub wysoki (wyższy od 240 mg/dL /13.3 mmol/L) albo jeśli samopoczucie badanego nie jest adekwatnie do uzyskanego wyniku, pomiar należy powtórzyć przy użyciu nowego paska testowego DIAGOMAT Strip. Należy także skonsultować otrzymywane wyniki z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami. - Silne odwodnienie i nadmierna utrata płynów może prowadzić do zaniżonych wyników pomiarów. w przypadku gdy jest podejrzenie znacznego stopnia odwodnienia prosimy niezwłocznie porozumieć się z lekarzem. - Wszystkie odpady zanieczyszczone krwią są uważane za materiały potencjalnie zakaźne i podlegają szczególnym zasadom usuwania. Pracownicy instytucji zdrowotnych są zobowiązani do przestrzegania procedur zapobiegania zakażeniom obowiązujących w tych instytucjach. - Nie należy stosować pasków testowych DIAGOMAT Strip po upływie daty ich przydatności do użycia podanej na opakowaniu, gdyż może to być przyczyną błędnych wyników pomiarów. Stosować wyłącznie do próbek krwi pobranych z opuszka palca, dłoni lub przedramienia.
Paski testowe DIAGOMAT Strip zapewniają uzyskanie dokładnych wyników pomiarów pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
  1. Paski testowe DIAGOMAT Strip stosować jedynie z glukometrami DIAGOMAT.
  2. Pomiary należy przeprowadzać jedynie na próbkach pełnej krwi włośniczkowej pobranych z opuszki palca, dłoni lub przedramienia. Nie używać osocza ani surowicy do pomiarów.
  3. Nie używać do badania próbek od noworodków.
  4. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania na wysokości nie przekraczającej 2300 m. nad poziomem morza.
  5. Paski testowe DIAGOMAT Strip są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie używać powtórnie.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.